20151231_115329

Hội thi làm đồ dùng- đồ chơi cấp thành phố.

Từ một số  nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương, Cán bộ giáo viên trong trường đã sưu tầm, lên ý tưởng và sử dụng  đôi bàn tay khéo léo của mình để tạo ra  một số đồ dùng, đồ chơi tự tạo tham…