Liên hệ

Trường Mầm Non Dương Quang

Địa chỉ: Thôn Nà Oỉ , Xã Dương Quang, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Bà Nguyễn Thị Nhuần

Phó hiệu trưởng: Bà Nguyễn Ngọc Lan
Điện thoại: 02813.879.023
Email: c0duongquang.pgdtxbackan@backan.edu.vn