Hội thi làm đồ dùng- đồ chơi cấp thành phố.

Tháng Một 5, 2016 10:26 sáng

Từ một số  nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương, Cán bộ giáo viên trong trường đã sưu tầm, lên ý tưởng và sử dụng  đôi bàn tay khéo léo của mình để tạo ra  một số đồ dùng, đồ chơi tự tạo tham gia  hội thi” làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo”  cấp thành phố năm học 2015- 2016. Các đồ dùng, đồ chơi trên được đưa vào sử dụng  trong việc dạy và học hàng ngày nhằm gây  hứng thú cho trẻ trong khi hoc. Thông qua việc sử dụng đồ chơi tự tạo vào các giờ học sẽ phát triển ở trẻ tính tò mò, ham học hỏi… Thông qua đó cac  hoạt động của cô và trẻ sẽ đạt kết quả cao hơn.

20151231_11532920151230_11011220151230_09112320151230_09105320151230_09103820151230_09094220151230_090922